Het jaar van de burgermobilisatie

Het jaar van de burgermobilisatie

In het kader van de Europese, federale en regionale verkiezingen en de klimaattoppen in New York en Madrid was het momentum in 2019 voor het klimaatthema bijzonder groot. Er kwamen honderdduizenden Belgen op straat voor het klimaat: jongeren, grootouders, werknemers, leraren, studenten, wetenschappers, dokters, ... Nog nooit lieten zoveel mensen hun stem horen voor meer klimaatambitie en voor een eerlijke transitie. Het klimaatthema is vandaag niet meer weg te denken uit de actualiteit en staat bovenaan de politieke agenda.

Het werk van de Klimaatcoalitie loont: na meer dan tien jaar zien we dat de klimaatproblematiek gekend is bij een breed publiek en de Belgische bevolking steeds meer zorgen baart en politiek mobiliseert. Het voorbije jaar hebben we de krachten meer dan ooit gebundeld, ook met de vele nieuwe burgerbewegingen die zijn ontstaan, om diverse acties op poten te zetten en beleidsaanbevelingen te doen bij onze beleidsmakers.

 

Voorjaar 2019

Tijdens het voorjaar hebben we diverse mobilisaties georganiseerd en ondersteund in de aanloop naar de verkiezingen, beleidsaanbevelingen geformuleerd en enkele contacten en ontmoetingen gehad op hoog politiek niveau. Op onze Algemene Vergadering in maart zijn maar liefst negen nieuwe organisaties lid geworden: Réseau Transition, De Kringwinkel, Djapo, Grootouders voor het Klimaat, Groupe One, Entraide et Fraternité, de MensNu, Refresh Brussels, Rise for Climate Belgium.

Na een veelbewogen najaar in 2018 en in de directe nasleep van de klimaattop in Katowice (december) is er veel ongenoegen ontstaan bij de burger. Op initiatief van burgercollectieven en jongeren werden vanaf begin januari een veelvoud aan klimaatmarsen georganiseerd en dit heeft de dynamiek van Claim the Climate voortgezet in 2019.

 

Najaar 2019

In het najaar hebben we onze krachten gebundeld rond twee grote politieke gebeurtenissen. Op het einde van de zomer hebben we onze leden en achterban gesensibiliseerd rond de politieke uitdagingen van de climate action summit in New York en breed gemobiliseerd voor de derde internationale klimaatstaking die daaraan voorafging. Aan de vooravond van de top hebben we een aftelklok van 100 dagen en enkele concrete eisen gelanceerd in verband met de deadline voor het indienen van de finale versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan. In het kader van de 25ste klimaattop (COP25) in Madrid, publiceerden we aanbevelingen voor onze beleidsmakers en hebben we twee grote klimaatacties georganiseerd.

 

Met de steun van

 

 

Laatste nieuws

Analyse: de klimaatcrisis niet voelbaar op klimaattop Madrid

29/01/2020 - 11:10

 

De 25e jaarlijkse klimaatconferentie eindigde op zondag 15 december in Madrid. Nooit eerder sleepten de onderhandelingen zo lang aan. Uitgestelde discussies over koolstofmarkten, minimale ambitie en teleurstelling voor ontwikkelingslanden: tussen hoge verwachtingen en kleine overwinningen in, blikken we terug op twee weken van onderhandelingen. Enkele lidorganisaties van de Klimaatcoalitie waren aanwezig in Madrid, waar ze verschillende ministers ontmoet hebben om onze aanbevelingen over te maken. Hieronder analyseren we het resultaat van de COP25.

 

AMBITIE VIEL VAN DE AGENDA

Lidorganisaties