Van Mobilisatie tot Beleidsactie

Van Mobilisatie tot Beleidsactie

Op een moment dat de klimaat- en milieucrisissen de planeet steeds heviger treffen, en vooral de meest kwetsbare landen, is het meer dan ooit van essentieel belang dat er concrete en ambitieuze maatregelen genomen worden. De wetenschap is duidelijk: om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum 1,5°C moet de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met de helft verminderen. Dat is nog mogelijk, maar we moeten nu in actie schieten om een leefbare planeet voor de huidige en toekomstige generaties in stand te houden.

 

2020 wordt een cruciaal jaar, met de start van de uitvoering van het Akkoord van Parijs. De nationale plannen (Nationally Determined Contributions ofwel NDCs) brengen ons nog steeds naar een opwarming van 3,2°C, daarom moeten er verbeterde NDC’s komen die het klimaatbeleid in lijn brengen met de meest recente wetenschappelijke gegevens. Er is nood aan concrete en systematische maatregelen om de klimaatcrisis een antwoord te bieden. Dat is wat miljoenen mensen wereldwijd vragen.

 

Dit jaar zullen we draagvlak blijven creëren voor de maatregelen die men zal moeten treffen om de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren. We zullen overheden onder druk blijven zetten en burgers actief mobiliseren om samen actie te ondernemen. We bundelen onze krachten in het licht van enkele grote acties doorheen het jaar, we reageren op de politieke actualiteit via analyses en beleidsaanbevlingen en we plannen een nieuwe massamobilisatie in het kader van de COP26, die werd uitgesteld naar 2021.

 

Laatste nieuws

[Persbericht] Europese klimaatambitie: belangrijke stap maar geen groot feest

11/12/2020 - 14:29

De voorbije twee weken voerde de Klimaatcoalitie verschillende acties, die gisteren werden afgesloten met een grote verjaardagstaart in Brussel. Vandaag beslisten de Europese staatshoofden om de EU klimaatambitie voor 2030 te verhogen naar een uitstootvermindering van minstens 55% (ten opzichte van 1990). De Klimaatcoalitie erkent dat dit een belangrijke stap is maar herinnert er tegelijk aan dat dit een absoluut minimum is en dus zo strikt als mogelijk moet ingevuld worden. 

Lidorganisaties