11.11.11

Voor 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, is ontwikkeling geen gunst voor enkelen maar een recht voor iedereen. Ongelijke machtsverhoudingen, lokaal én globaal,  economische uitbuiting, versterkt en bestendigd door militaire, politieke en culturele dominantie, houdt meer dan een miljard mensen gevangen in extreme armoede.

Hiertegen wil 11.11.11 tegenmacht opbouwen met haar vrijwilligers en lidorganisaties, in nauwe samenwerking met haar zuidelijke partners, als deel van internationale netwerken, in brede allianties met andere bewegingen. Ze strijdt tegen onrecht, en werkt mee aan het uitbouwen van democratische alternatieven waarin mensen en landen zelf hun ontwikkeling uittekenen en realiseren.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is het Belgisch politiek platform van de klimaatbeweging, gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11. Het Platform wil dat beleidsmakers krachtige maatregelen nemen om klimaatrampen te vermijden die niet alleen een bedreiging vormen voor het leefmilieu, maar ook voor de sociale cohesie en de meest kwetsbare mensen in het Zuiden en in het Noorden.

Contact

Adres: 
11.11.11
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
Belgique
Telefoons: 
T.: 
02 536 11 74