Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) heeft als doel het bestrijden van de structurele oorzaken van armoede en sociale uitsluiting over heel België. BAPN concentreert zich op het adviseren, ondersteunen en beïnvloeden van het federaal en Europees beleid en vertrekt hiervoor steeds vanuit de ervaringen van mensen die in armoede leven.

BAPN vertegenwoordigt op federaal en Europees niveau de vier regionale netwerken armoedebestrijding en hun aangesloten verenigingen waar armen het woord nemen. Het betreft de volgende netwerken:

  • het Netwerk tegen Armoede (NTA)
  • le Réseau de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)
  • le Forum – Bruxelles contre les Inégalités (Le Forum)
  • het Brussels Platform Armoede (BPA)

BAPN maakt ook deel uit van het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN).

Contact

Adres: 
BAPN
Vooruitgangstraat 333/6
1030 Brussel
België
Telefoons: 
T.: 
02 265.01.54
Links: