Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Ons doel? Gezonde lucht. Helder water. Natuur om van te genieten. Onze middelen? Grootschalige publiekscampagnes, met duizenden deelnemers per jaar. Zo bewijzen we dat milieuvriendelijk leven binnen ieders handbereik ligt.

Door gerichte samenwerking en overleg overtuigen we politici en bedrijfsleiders van het belang van een doortastend milieubeleid. En we geven advies aan onze lidverenigingen. Omdat we vinden dat bruisende milieuverenigingen de beste garantie zijn voor een toekomst voor mens én natuur.

Contact

Adres: 
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
België
Telefoons: 
T.: 
32.2.282.17.20