Broederlijk Delen

Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 130 lokale organisaties. Samen met deze partnerorganisaties bestrijden we succesvol armoede en ongelijkheid. We focussen op 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede.

Contact

Adres: 
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
België
Telefoons: 
T.: 
02.502.57.00
F.: 
02.502.81.01