Christelijke Mutualiteit

De geschiedenis van Christelijke Mutualiteit is meer dan 150 jaar oud. De CM strijdt voor kwaliteitszorg, toegankelijk voor iedereen. Wij bieden onze leden voordelen en diensten op basis van solidariteit. Iedereen draagt bij tot het welzijn en de gezondheid van iedereen.

Wij nemen ook deel aan de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid en aan het medebeheer van het gezondheidszorgstelsel. Bovendien bevorderen wij leefgewoonten en gedragingen die bijdragen tot een betere levenskwaliteit. Wij pleiten ervoor dat welzijn en gezondheid een onderdeel worden van elk beleid onder het concept "health in all policies".

Als het aanpakken van factoren die een betere gezondheid bevorderen een volksgezondheidskwestie is, spreekt het vanzelf dat milieu- en gezondheidskwesties een gemeenschappelijke oorzaak hebben! Geconfronteerd met de uitdagingen van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid in België en de rest van de wereld, zet de CM zich in voor bewustmaking en preventie.

 

Contact

Adres: 
Christelijke Mutualiteit
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
België
Telefoons: 
T.: 
02/246.41.11
Links: