Climate Express

De Climate Express mobiliseert mensen om actie te voeren voor een wereld met sociale rechtvaardigheid in balans met de draagkracht van de aarde. Deze actiegroep ontstond in november 2013. Toen namen maar liefst 700 Belgen de trein naar Warschau (waar de COP19 toen doorging) om te betogen voor een sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord klimaatakkoord. Het volgende project van de Climate Express is het organiseren van de Belgische massamobilisatie voor de COP21, de internationale klimaatonderhandelingen die in 2015 zullen doorgaan te Parijs. We roepen op voor een « Mars op Parijs » met onderweg acties, volksvergaderingen, feestjes. Vanuit verschillende landen komen we te voet, met de fiets, go-cart, paard en kar, trein, ... noem maar op!

De Climate Express bestaat uit 3 werkgroepen, die de Wagons worden genoemd: “Mobilisatie”, “De weg naar Parijs” en “In Parijs”. Elke wagon bestaat uit 1 verantwoordelijke en meerdere actieve leden. De verantwoordelijken van de wagons zien elkaar driewekelijks tijdens de raad van bestuursvergaderingen (“De Locomotief”). De wagons worden ondersteund door het kernteam en de andere bestuursleden  ("De Machinisten"). Ook deze zetelen in De Locomotief. Alle leden van de Climate Express komen samen met de partnerorganisaties bij elkaar tijdens de algemene vergadering, die 4 keer per jaar plaatsvindt. Lees meer over onze organisatiestructuur.

Contact

Adres: 
Climate Express
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
België