Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD)

De Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) is een pluralistische federatie van jeugdorganisaties en van progressieve educatiebewegingen die sinds 1970 actief is in de Franse gemeenschap. Missies zijn: de publieke opinie sensibiliseren en mobiliseren tegen oorlog, over de redenen voor conflict, voor internationale solidariteit en democratie, tegen uitsluiting en ongelijkheid.

Samengevat, de kwesties rond kernontwapening, terrorisme, de NAVO, lichte wapens, wapenwedloop, conflicten gelinkt aan natuurlijke grondstoffen, burgerparticipatie, het samenleven, ...

Contact

Adres: 
Haechtsesteenweg 51
1210 Brussel
België
Telefoons: 
T.: 
32 2 640.52.62