Ecokerk


Ecokerk werd in 2005 opgericht door de Belgische bisschoppen.
Als deelwerking van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede verbindt Ecokerk ecologie met de christelijke spriritualiteit en de sociale leer van de Kerk.
Ecokerk is actief in een drietal werkterreinen:

Ecospiritualiteit: het motiveren van een ecologische levensstijl en een ethiek van het genoeg, geïnspireerd door de Bijbelse en christelijke bronnen.

Ecopraktijk: concrete tips voor een duurzame werking van bewegingen, groepen, organisaties, parochies en instellingen.

Ecobeleid: deelnemen aan het maatschappelijk debat en politieke actie.

Ecokerk is lid van de Belgische Klimaatcoalitie en haar politieke werkgroep.
Als lid van de Laudato Si Movement en van Justice & Peace Europe, werken we mee in internationale katholieke fora.
Via de internationale netwerken van onze lidorganisaties, zijn we verbonden met het internationaal beleidswerk van CIDSE, Caritas Internationalis, Pax Christi International, e.a.

 

Contact

Adres: 
Ecokerk
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
België
Telefoons: 
T.: 
+32(0)478/65.12.93