FIAN Belgium

FIAN Belgium was een van de eerste nationale afdelingen van FIAN International, en werd eveneens opgericht in 1986 door een tiental vrijwilligers. FIAN Belgium ondersteunt de strijd voor het recht op voedsel zowel op internationaal niveau, in samenwerking met de andere afdelingen van FIAN, als hier in België, waar ze samenwerkt met boerenbewegingen, armoedeorganisaties en alle sociale bewegingen die opkomen voor een transitie naar duurzame voedselsystemen die het recht op voedsel eerbiedigen.

 

 

Contact

Adres: 
FIAN Belgium
Rue Van Elewijck 35
1050 Bruxelles
België
Links: