UNICEF in België

Het Belgisch Comité voor UNICEF of UNICEF België vertegenwoordigt UNICEF in België volgens een erkenningsakkoord ondertekend met het Kinderfonds van de Verenigde Naties. De missie van UNICEF België bestaat erin alle nodige aandacht van het grote publiek, bedrijven en overheden te vragen voor kinderrechten in België en in de wereld. Voor de uitvoering van onze missie, werken we op verschillende niveaus:

- Fondsenwerving voor het financieren van onze internationale activiteiten;
- Opleidingen rond kinderrechten en programma’s rond kinderrechteneducatie voor kinderen en professionals die met kinderen werken;
- Kinderparticipatie en kennis over kinderrechten via campagnes gericht op jongeren, jonge ouders en het grote publiek; 
- Belangenbehartiging voor kinderen via partnerschappen met beleidsmakers, bedrijven, media en actoren uit het maatschappelijk middenveld.

Contact

Adres: 
Unicef België
Picardstraat 7 - bus 306
1000 Brussel
België
Telefoons: 
T.: 
022305970