deMens.nu

Op 9 juni 1966 ontstond de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) als een feitelijke vereniging en organiseerde zich op 31 maart 1971 in een vzw. De Unie Vrijzinnige Verenigingen is het representatief orgaan voor vrijzinnig Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. De organisatie staat sinds eind 2011 bekend als deMens.nu.

Als vrijzinnig humanistische koepelorganisatie telt deMens.nu 36 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Het gaat om vrijzinnig humanistische organisaties die actief zijn in de jongerenwerking, de volwassenenvorming, het sociaal-cultureel werk, het maatschappelijk veld, de onderwijssector …

Doelstellingen:

  • De uitbouw van de vrijzinnige niet-confessionele gemeenschap en het behartigen van haar belangen.
  • Op verzoek van de lidverenigingen initiatieven en acties te steunen en coördineren.
  • Zelf initiatieven nemen en acties voeren in overleg met de lidverenigingen.
  • De niet-confessionele morele dienstverlening organiseren, beheren en uitbouwen.
  • De vrijzinnige niet-confessionele gemeenschap vertegenwoordigen tegenover de overheid en derden.

 

Contact

Links: