Natuurpunt

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en meer dan 300 professionele medewerkers beschermen belangrijke biotopen, soorten en landschappen. De vereniging beschermt de resterende natuur in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, soorten en biotopen te bestuderen en monitoren, door educatieve acties op te zetten voor het brede en meer gespecialiseerde publiek en door te lobbyen bij beleidsmakers.

Contact

Adres: 
Natuurpunt
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
België