Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt in stereo aan het verduurzamen van de mobiliteit in Vlaanderen: als koepel van mobiliteitsverenigingen en als netwerk van mensen, organisaties en ondernemingen. We verenigen, versterken en vertegenwoordigen de aangesloten mobiliteitsverenigingen en nemen initiatieven om de coalitie van mensen, organisaties en ondernemingen voor duurzame mobiliteit te doen groeien en versterkt te laten klinken.

 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit streeft in het geheel van haar werking naar mobiliteit in balans. Naar een evenwicht tussen sociale, economische en ecologische aspecten van mobiliteit. Iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de maatschappij en de omgeving. Door ons mobiliteitsgedrag van vandaag brengen we de mogelijkheid van onze kinderen en kleinkinderen om zich in de toekomst te verplaatsen in gevaar. Voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit moeten we naar een mobiliteitssysteem waarin iedereen veilig aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen activiteiten kan ontplooien.

 

Contact

Adres: 
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Kasteellaan 349a
9000 Gent
België
Telefoons: 
T.: 
09 331 59 10
Links: