Transitie Vlaanderen

Transition Towns of Transitie groepen stellen zich tot doel de lokale gemeenschap voor te bereiden op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijkertijd een antwoord willen bieden op de problematiek van klimaatverandering. Gemotiveerde bewoners werken ter plekke aan een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. 

De bedoeling van Transitie Vlaanderen is om het model van Transition Towns ook in Vlaanderen voeten in de aarde te geven. Dat begint ondertussen aardig te lukken, getuige de vele sterke lokale groepen van geïnteresseerden die met het inspirerende idee aan de slag zijn gegaan. Hun contactpersonen, webpagina's of sites vind je onder transitiegroepen.

Transitie Vlaanderen wil de transitie-idee verspreiden en het opstarten en de werking van lokale groepen faciliteren. 

Contact

Telefoons: 
M.: 
0499/26.62.70
Links: