Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Zij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

De Vlaamse Jeugdraad bestaat uit 16 adviseurs, de Europese jongerenvertegenwoordiger en de VN jongerenvertegenwooridgers jeugd & duurzame ontwikkeling. 

 

Contact

Adres: 
Vlaamse Jeugdraad
Leopoldstraat 25
1000 Brussel
België
Links: