Voedsel Anders

Voedsel Anders is een beweging van organisaties, boer(inn)en en burgers die streven naar  meer agro-ecologie. We werken rond eerlijk, duurzaam, lokaal en gezond voedsel voor iedereen. We steunen landbouwers die inzetten op veerkrachtige bodems en die samenwerken met de natuur. En pleiten voor een eerlijk inkomen voor boeren en boerinnen. We zetten agro-ecologie op de beleidsagenda en organiseren activiteiten voor een breed publiek. Het Food.Film.Fest is één van onze hoogtepunten. In november organiseren zo’n 100 lokale groepen en initiatieven een filmvoorstelling rond duurzame landbouw en gezond voedsel.

Voor onze beweging is het helder. We kunnen de klimaatcrisis bestrijden door het voedselsysteem te heroriënteren naar natuurinclusieve landbouwpraktijken en eerlijke en gezonde productieketens. Afstappen van een industrieel productiemodel gebaseerd op schadelijke, chemische stoffen en landbouw ondersteunen die rekening houdt met het milieu en de planétaire grenzen. 

Daarom roept Voedsel Anders samen met tal van partners op om mee te stappen met het agro-ecologisch blok ‘Boeren, burgers en natuur, voor het voedsel van morgen’. We willen duidelijk maken dat ook jij als burger elke dag mee de keuze maakt voor  het landbouw- en voedselsysteem van morgen.

Contact

Adres: 
Voedsel Anders
regine Beerplein 1 bus E305
2018 Antwerpen
België
Telefoons: 
M.: 
0484/431413