Over ons

Wie zijn wij?

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 90 organisaties (milieu, noord-zuid, vakbonden, jeugdraden, burgerbewegingen en andere) verenigt in een unieke Belgische coalitie rond het thema van climate justice. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en we mobiliseren een breed publiek via diverse soorten acties voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving.

De Klimaatcoalitie bestaat sinds 2008 en liet al meermaals van zich horen via sprekende campagnes als "Sing for the climate", "Bankroute" en "Claim the Climate". Ontdek er meer over.

                                                                                                

Onze werking

De VZW is samengesteld uit een raad van bestuur en een algemene vergadering. Onze activiteiten worden in de praktijk gebracht door de werkgroepen. De politieke werkgroep bereidt onze politieke standpunten en analyses voor en treedt in overleg met de beleidsmakers. De actiewerkgroep denkt na over de actiestrategieën en zet onze gezamenlijke acties en mobilisaties op touw. Ze houdt ook de vinger aan de pols van burgerinitiatieven en van internationale klimaatacties. Ontdek wie onze lidorganisaties zijn en wie de VZW vertegenwoordigt.

Je kan er ook meer over lezen in onze statuten en het intern reglement (zie onderaan de pagina).

 

Onze politieke standpunten

De politieke werkgroep bereidt onze standpunten en aanbevelingen voor de Belgische beleidsmakers voor. Je kan deze hier raadplegen. Het voormalige Platform Klimaatrechtvaardigheid is sinds maart 2018 gefuseerd met de Klimaatcoalitie en maakt voortaan integraal deel uit van onze werking.

 

Lid worden

De Klimaatcoalitie is permanent in ontwikkeling en streeft ernaar een zo divers en sterk mogelijk platform te vormen. Elke organisatie die handelt naar onderstaande punten, is van harte welkom om aan te sluiten:

  • In het kader van de activiteiten bijzondere aandacht te besteden aan het thema van het klimaat en aan de ecologische, Noord-Zuid- of sociale dimensie ervan;
  • Het personeel, de vrijwilligers en de leden te sensibiliseren voor de problematiek van de klimaatverandering en voor de dringende noodzaak om tot actie over te gaan;
  • De oproepen tot mobilisatie en de gezamenlijke eisen van de Klimaatcoalitie te ondersteunen door ze bekend te maken bij de eigen achterban en indien mogelijk mee te helpen bij de uitvoering van acties en bij de totstandkoming van de politieke standpunten;
  • De initiatieven van andere leden en/of partners van de coalitie bekendmaken;
  • Bij het interne beheer maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie te verminderen en om de eigen middelen zo duurzaam mogelijk te beleggen en in de mate van het mogelijke te desinvesteren uit fossiele brandstoffen.

Stuur een e-mail naar info@klimaatcoalitie.be om lid te worden. Jouw kandidatuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. Na instemming word je verzocht om een jaarlijkse bijdrage te betalen. Het bedrag is afhankelijk van de omvang van jouw organisatie (aantal VTE).

 

Privacy

Klimaatcoalitie vzw - Coalition Climat asbl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.