Links Ecologisch Forum - Forum Gauche Ecologie

De beweging streeft naar een samenleving waarin de economische uitbuiting van de mens door de mens, elke sociale, etnische en seksuele discriminatie, elke politieke onderdrukking en elke culturele vervreemding uitgebannen zijn, die radicaal democratisch is en waarin de mens in evenwicht met de natuur leeft. Dit alles veronderstelt de collectieve eigendom van de grote productiemiddelen in democratisch beheer.

 

Le Mouvement œuvre pour une société qui bannirait toute exploitation économique de l'homme par l'homme, toute discrimination sociale, ethnique et sexuelle, tout asservissement politique et culturel, qui serait radicalement démocratique, et où l'humain vivrait en équilibre avec la nature. Tout cela sous-entend la propriété collective des grands moyens de production, dans une gestion démocratique.

 

 

Contact

Adres: 
LEF - FGE
Gordunakaai 7
9000 GENT
Belgique
Telefoons: 
M.: 
+32478843500