Vrouwenraad

De vrouwenraad strijdt als koepel met zijn 40 verenigingen voor gelijkheid van vrouwen en mannen in een multiculturele samenleving door:

-druk uit te oefenen om te waken over het man-vrouwevenwicht in de samenleving
-te informeren en te sensibiliseren om mensen bewust te maken
-overleg en dialoog over standpunten en acties

De vrouwenraad is lid van de Klimaatcoalitie omdat zij ijvert voor meer betrokkenheid van vrouwen in de besluitvorming bij de strijd tegen de klimaatverandering en een gendergevoelige benadering van de problematiek.

Contact

Adres: 
Vrouwwenraad
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
België