Nieuws

De Klimaatcoalitie is op zoek naar een communicatieheld(in)

Jobaanbiending

07/07/2023 - 15:40

Job (Deeltijds)

Communicatieverantwoordelijke

 

De Klimaatcoalitie (KC) is op zoek naar een Communicatieverantwoordelijke om haar impact te vergroten en haar acties meer onder de aandacht te brengen.

 

De Klimaatcoalitie verenigt meer dan 100 organisaties uit het Belgisch middenveld (o.a. natuur, milieu, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vakbonden, ziekenfondsen, jeugd en burgerbewegingen) rond klimaatrechtvaardigheid. Enerzijds mobiliseert de KC een breed publiek voor een rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving. Anderzijds roept ze de beleidsmakers op om doeltreffend beleid te voeren.

 

Wil je werken voor de Klimaatcoalitie en CNCD-11.11.11?

Jobaanbieding

07/07/2023 - 15:27

CNCD-11.11.11 is op zoek naar een onderzoeker klimaatrechtvaardigheid. Via deze functie verzorg je ook de politieke coördinatie van de Klimaatcoalitie.

Binnen de beleidsafdeling van CNCD-11.11.11 is de onderzoeker verantwoordelijk voor de uitvoering van de doelstellingen die door de stuurgroep en de bestuursorganen zijn vastgesteld, d.w.z. onderzoek, sensibiliseren, beleidsstandpunten vormgeven en politieke leiders aanspreken.

In deze functie coördineer je samen met de Vlaamse koepel 11.11.11 de politieke werkgroep van de Klimaatcoalitie;

Geïnteresseerd? Vind de vacature op CNCD-11.11.11 website.

Klimaatplan: Vlaanderen verhindert opnieuw dat België vooruitgang boekt

27/06/2023 - 13:05

Zoals alle Europese landen moest België op 30 juni zijn Klimaatplan indienen bij de Europese Commissie. Maar door het gebrek aan inzet van Vlaanderen zal deze deadline niet gehaald worden. Deze houding zal een grote impact hebben op de Belgische economie, haar industrieën en de inspanningen die nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan.

 

Het was gevreesd. Het is gebeurd. Vlaanderen weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen en blijft de slechte leerling van België op het vlak van klimaatverandering. Het Gewest weigert de doelstellingen te halen die de Europese Unie voor ons land heeft vastgelegd. Europa eist dat België zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 47% vermindert (ten opzichte van 2005). Vlaanderen wil niet verder gaan dan 40%.

 

Milieu- en klimaatbewegingen: 'Pauzeknop is schuldig verzuim'

25/05/2023 - 11:15

In een gezamenlijke reactie verwerpen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF, Velt, de Klimaatcoalitie, Natuurpunt, PAN Europe, Canopea, Natagora en Bral de negatieve politieke positionering rond het Europese klimaat-, natuur-, en milieubeleid. De problemen gaan niet weg door de kop in het zand te steken. Het is aan onze overheden om krachtig beleid te voeren dat onze leefomgeving en gezondheid beschermt. De pauzeknop indrukken is schuldig verzuim. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker en duurder de oplossingen.

Nationaal Energie-Klimaatplan: zal België iets klaarspelen?

In juni moet België zijn Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) indienen bij de Europese Unie. Het NEKP is het stappenplan om de beoogde broeikasgasreducties voor 2030 te behalen. Zal België aan de eisen van de EU kunnen voldoen?

18/04/2023 - 13:16

Op 17 april organiseerde de Klimaatcoalitie samen met CNCD-11.11.11, een colloquium over dit plan in het Federale Parlement. We weten waar het schoentje knelt want hetzelfde probleem komt steeds terug: wat ontbreekt is politieke wil.

 

Voor dit colloquium waren een tiental sprekers uitgenodigd, rond het Nationaal Energie- en Klimaatplan. De Europese Commissie verwacht dat België dit in juni indient. Zullen de verschillende beleidsniveaus erin slagen om samen tot een coherente tekst te komen?

Hoe loopt de samenhang tussen het federale en de regionale niveaus? Slagen ze erin om meer dan een simpele optelsom van de verschillende plannen te formuleren?  Daarvoor is een flinke dosis politieke wil nodig.

 

Nationaal Klimaatplan: waarom, voor wie, hoe?

29/03/2023 - 10:06

Op 17 april 2023 organiseren de Klimaatcoalitie en CNCD-11.11.11 een colloquium in het federaal Parlement over het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP): "Nationaal Klimaatplan: waarom, voor wie, hoe?”. 

 

Samen met experten en politieke vertegenwoordigers willen de Klimaatcoalitie en CNCD-11.11.11 stilstaan bij het belang van het Belgische NEKP dat momenteel wordt voorbereid. Wat ligt er op tafel? Wat kan er en wat niet? Welke zijn de opportuniteiten en beperkingen binnen het federale België? Maar vooral waar liggen de oplossingen? 

 

 

Programma:

-8u45 - 9u45: Verwelkoming 

Elke tiende graad telt!

Reactie van de klimaatcoalitie op het IPCC-rapport

20/03/2023 - 15:57

Het zesde IPCC syntheserapport is helder: we moeten en beter en sneller handelen. De Klimaatcoalitie roept op tot een algemene mobilisatie.

De wetenschappers herhalen: de klimaatcrisis gebeurt nu, de mens is er de oorzaak van, de zware gevolgen voor de planeet zijn nu al voelbaar en zullen dit nog honderden jaren blijven. Ze herhalen ook dat de meest kwetsbaren het hardst getroffen worden, zowel bij ons als in de rest van de wereld. De gevolgen van de opwarming van de aarde met 4, 3 of zelfs 2 graden zijn veel groter dan de beoogde 1,5 graden. 

Indien we nu handelen, kunnen we die gevolgen nog inperken, want elke tiende graad telt.

 

Perstekst Klimaatcoalitie over het eindbesluit van COP 27

Een historische stap voorwaarts maar ook veel ter plaatse trappelen.

20/11/2022 - 12:32

De Klimaatcoalitie houdt een gemengd gevoel over aan de conclusies van COP 27. Het definitieve besluit geeft een positief signaal aan de meest kwetsbare landen en zet een stap vooruit op vlak van klimaatrechtvaardigheid. De algemene ambities daarentegen stellen zwaar teleur en bieden geen antwoord op de klimaaturgentie , zeker wat betreft het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Een fonds voor “ Loss and Damage”
In Sharm el-Sheik werd een historische stap vooruit gezet op het vlak van “loss and damage”, met de oprichting van een fonds om de slachtoffers van klimaatschade te ondersteunen. De concrete details moeten nog worden vastgesteld, maar het politieke signaal aan de meest kwetsbaren is groot. Zij zijn het minst verantwoordelijk voor de klimaatcrisis, maar worden wel het zwaarst getroffen door de gevolgen.

Meer dan 45.000 jongeren staan op voor het klimaat

#StandUpForClimate!

21/10/2022 - 17:52

Deze vrijdag 21 oktober zullen in heel België meer dan 45 000 jongeren in meer dan 400 scholen en jeugdcentra ‘opstaan’ voor klimaatrechtvaardigheid. 

De tijd om wakker te worden is voorbij, we moeten nu opstaan!

Na het succes van de actie ‘Wake up for climate!’ in 2018 en 2021 is het dit jaar tijd om ‘op te staan’. Meer dan 45.000 jongeren uit meer dan 400 scholen en verenigingen,  zullen nu vrijdag actie voeren over heel het land.  #StandUpForClimate! 

Een interactieve kaart met de deelnemers vindt u hier.

Klimaat: deelakkoord tussen de gewesten en federale overheid over lastenverdeling

Het akkoord is broodnodig maar onvoldoende

15/09/2022 - 18:50

De Klimaatcoalitie verwelkomt het akkoord dat de drie gewesten en de federale regering vandaag hebben bereikt over de lastenverdeling. Dit is slechts een eerste stap in een belangrijk proces voor de aanpak van de klimaatcrisis. De Klimaatcoalitie verwacht nu concrete, gecoördineerde en ambitieuze keuzes van de beleidsmakers.

De Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale ministers bevoegd voor milieu, klimaat en energie hebben vanmiddag een principeakkoord bereikt over verschillende belangrijke dossiers in het kader van de lastenverdeling. De Klimaatcoalitie is verheugd dat dit akkoord een einde maakt aan jarenlang wachten. "Dit akkoord is een eerste stap over hoe de gewesten en de federale regering de klimaatinspanningen zullen verdelen", verklaart Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie.