De Klimaatcoalitie is op zoek naar een communicatieheld(in)

Jobaanbiending

Job (Deeltijds)

Communicatieverantwoordelijke

 

De Klimaatcoalitie (KC) is op zoek naar een Communicatieverantwoordelijke om haar impact te vergroten en haar acties meer onder de aandacht te brengen.

 

De Klimaatcoalitie verenigt meer dan 100 organisaties uit het Belgisch middenveld (o.a. natuur, milieu, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vakbonden, ziekenfondsen, jeugd en burgerbewegingen) rond klimaatrechtvaardigheid. Enerzijds mobiliseert de KC een breed publiek voor een rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving. Anderzijds roept ze de beleidsmakers op om doeltreffend beleid te voeren.

 

De communicatieverantwoordelijke werkt nauw samen met de coördinator, de verantwoordelijken van de werkgroepen en de leden van het bureau van de Klimaatcoalitie.
Zijn/haar taak bestaat erin om de interne en externe strategie te ontwikkelen om de doelstellingen van de Klimaatcoalitie mogelijk te maken.

 

Functieomschrijving

 • De communicatie uitrollen naar de verschillende doelgroepen via traditionele en sociale media en het opzetten van communicatiecampagnes;
 • De opvolging van de website, de sociale media (Facebook, Twitter, enz.) en op regelmatige basis nieuwsbrieven uitsturen (in het Frans en Nederlands).
 • Een algemene interne communicatiestrategie ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met de coördinator om uitwisselingen binnen het eigen netwerk te stimuleren.

 

Gezocht profiel

 • Inspirerende creativiteit 
 • Een uitgesproken gevoel voor initiatief
 • Vloeiend spreken en schrijven in het Nederlands en een goede vlotheid in het Frans
 • Relevante en positieve ervaring in een gelijkaardige functie
 • Kennis van het Belgische verenigingsleven, professionele ervaring of actief activisme gerelateerd aan het klimaat is een pluspunt
 • Flexibiliteit om 's avonds of tijdens het weekend te werken wanneer nodig (bv. om acties te organiseren of te ondersteunen)

 

Type contract

 • Contract van onbepaalde duur 
 • Deeltijds (⅗)
 • Salaris in overeenstemming met de barema's van het Paritair Comité 329.03 met meenemen van relevante anciënniteit 
 • Werkplaats in Brussel (in de kantoren van Bond Beter Leefmilieu) met mogelijkheid tot  telewerk

 

Aanwervingsprocedure

 • Indienen van de  kandidatuur (CV en motivatie, samen in één pdf) voor 18/08/2023 naar: info@klimaatcoalitie.be  
 • Test in de week van 21/08/2023 (online)
 • Eventueel vervolggesprek tijdens de week van 28/08/2023 
 • Begin van het contract: zo snel mogelijk